Onze vereniging geeft invulling aan de eisen die door het Kabinet zijn gesteld in verband met de coronacirsis. Dit betekent dat enkele trainingen zijn vervallen en andere trainingen zijn aangepast. De trainer heeft hierover steeds de laatste informatie.

De voor ons geldende richtlijnen (o.b.v. www.sportindeventer.nl/corona )

- Sporters tot en met 17 jaar hoeven buiten tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
- Sporters vanaf 18 jaar sporten buiten alleen of met zijn tweeën.
- Baantrainingen vanaf 18 jaar kunnen doorgaan: alleen of met zijn tweeën. Een trainer mag van tweetal naar tweetal 
  lopen voor instructies.
- Sporters en trainers vanaf 18 jaar houden steeds 1,5 meter afstand.
- Alle sporters met klachten blijven thuis.

We voldoen hiermee aan het protocol "Verantwoorde Atletieksport" zoals dat is opgesteld door de AtletiekUnie, het sportprotocol van de NOC*NSF en aan de nieuwe noodverordenig van de Veiligheidsregio IJsselland.

De geldende regels en protocollen vind je hier: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving
De noodverordening van onze veiligheisregio vind je hier: https://www.vrijsselland.nl/nieuwe-noodverordening-voor-veiligheidsregio-ijsselland-7/

Het overzicht met onze trainingstijden vind je hier