Contributie bedragen 2020:

Categorie Verenigingsbijdrage  Afdracht aan AtletiekUnie Licentiekosten Inschrijfgeld wedstrijden
Minipup € 57,12   per half jaar   € 15,30   per jaar      
Pupillen 8 t/m 11 jaar  € 73,08   per half jaar   € 15,30   per jaar   €  8,25    per jaar  € 25,00   per jaar 
Junioren 12 t/m 15 jaar  € 73,08   per half jaar   € 16,15   per jaar   €  14,70   per jaar  € 25,00   per jaar 
Junioren 16 t/m 18 jaar  € 73,08   per half jaar   € 16,15   per jaar   €  14,70   per jaar   
G-atleten € 73,08   per half jaar   € 17,45   per jaar      
Senioren/baan- en wegatleet € 94,19   per half jaar   € 17,45   per jaar   €  23,55   per jaar   
Bosrecreanten / Triami-gastlid € 63,00   per jaar   € 17,45   per jaar      
Donateurs € 31,50   per jaar        
Senioren-convent € 42,00   per jaar        

 

De bedragen "per jaar": worden eind januari geïncasseerd. De bedragen "per half jaar" worden in januari en juli geïncasseerd.

Bij inschrijving als atletieklid wordt eenmalig € 8,= (jeugdleden) en € 15,= (senioren) aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie is vooraf verschuldigd en gaat in vanaf het moment van inschrijving. Er mag drie keer op proef worden meegetraind. De lidmaatschapsperiode is steeds gelijk aan een kalenderjaar.

De contributie wordt berekend op basis van de leeftijd, die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.

Gezinskorting van 50% van de verenigingscontributie (niet de bondsafdrachten / het inschrijfgeld) wordt verleend voor het derde en volgende lid van een gezin. De korting wordt toegepast op het laagste verenigingscontributiebedrag.

Afschrijven van het contributiegeld vindt plaats door automatische incasso.

Opzegging is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor einde van het kalenderjaar; dat wil zeggen voor 15 november.